542. ลูกค้าพิมพ์รายงาน 542 แยกประเภทแบบรวมแผนก แล้วขึ้น Error 9117 ไม่สามารถเปิดแฟ้มดัชนี GLLEDDEP.TMP ได้ ใช้งานเครื่องเดียว ไม่ได้เปิดโปรแกรมซ้อน

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 5.  รายงานบัญชี > 4.  แยกประเภท >

542. ลูกค้าพิมพ์รายงาน 542 แยกประเภทแบบรวมแผนก แล้วขึ้น Error 9117 ไม่สามารถเปิดแฟ้มดัชนี GLLEDDEP.TMP ได้ ใช้งานเครื่องเดียว ไม่ได้เปิดโปรแกรมซ้อน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เนื่องจากรายงานต้นฉบับตัวนี้มีการเขียน

[item file]

File=GLJNLIT

Alias=J

***Tag=GLJNLIT2

Key=ACCNUM+DTOS(VOUDAT)+VOUCHER)

Filter=.NOT.DELETED()

System=DATA_PATH

 

วิธีแก้ไข

 

1. ให้ Set Temp ไปที่อื่นดู เช่น C:\

2. แก้รายงานก็ให้เพิ่ม Index=c:\xx ค่ะ