เข้าหน้าแก้ไขรายงาน (ร/ง92) ต้องการพิมพ์เพื่อดูรายงานคลิ๊กที่รูปพริ้นเตอร์สีเหลือง

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นิ่ง ๆ   แต่ถ้าเข้าหน้าแก้ไขฟอร์ม สามารถพิมพ์ที่รูปพริ้นเตอร์สีเหลืองได้

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

เข้าหน้าแก้ไขรายงาน (ร/ง92) ต้องการพิมพ์เพื่อดูรายงานคลิ๊กที่รูปพริ้นเตอร์สีเหลือง

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นิ่ง ๆ   แต่ถ้าเข้าหน้าแก้ไขฟอร์ม สามารถพิมพ์ที่รูปพริ้นเตอร์สีเหลืองได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เนื่องจาก รหัสผู้ใช้รายนี้มีการกำหนด เป็นตรวจสอบสิทธิ์ก่อนใช้งาน และไม่ได้กำหนดให้ใช้เมนู ร/ง91 ไว้