2.  กำหนดระบบความปลอดภัยไว้ให้แก้ไขใน RE ไม่ได้ ซึ่งส่งผลให้รับเป็นเงินสดไม่ได้ด้วย ทำอย่างไร

Navigation:  ระบบการเงิน > สำหรับ Version Dos >

2.  กำหนดระบบความปลอดภัยไว้ให้แก้ไขใน RE ไม่ได้ ซึ่งส่งผลให้รับเป็นเงินสดไม่ได้ด้วย ทำอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีแก้ไข ให้เพิ่มวิธีการรับชำระหนี้ ในเมนูเริ่มระบบ 1. กำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ 4. ระบบขายและลูกหนี้ 2. วิธีการรับชำระหนี้ เพิ่มเป็นรับด้วยเงินสด เวลามาบันทึกใน รับชำระหนี้ [RE] ก็เลือกเป็น F7 แล้วเลือกเงินสดที่สร้างไว้ในตอนแรก