4.  ทำรายการรับชำระหนี้เมื่อบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมมีการดึงเลขที่เช็คขึ้นมาให้เอง เมื่อตรวจสอบดูพบว่าเป็นเลขที่เช็คที่รับมาในปีก่อน เมื่อพยายามลบ ก็ไม่สามารถลบทิ้งได้

Navigation:  ระบบการเงิน > รับชำระหนี้ >

4.  ทำรายการรับชำระหนี้เมื่อบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมมีการดึงเลขที่เช็คขึ้นมาให้เอง เมื่อตรวจสอบดูพบว่าเป็นเลขที่เช็คที่รับมาในปีก่อน เมื่อพยายามลบ ก็ไม่สามารถลบทิ้งได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้ลองเข้าไปลบที่เมนูการเงิน ข้อ 3.7 รายละเอียดบัญชีเงินฝาก จากนั้นกด <Ctrl+D> เลือกลบเช็คเลขที่นี้ จากนั้นกลับไปที่หน้าจอรับชำระหนี้จะยังมีเลขที่เช็คปรากฏอยู่ ให้ลบทิ้งอีกครั้งหนึ่ง