1.  ตัดบิลขายที่ยังค้างชำระให้เป็นหนี้สูญ

Navigation:  ระบบการเงิน > รับชำระหนี้ >

1.  ตัดบิลขายที่ยังค้างชำระให้เป็นหนี้สูญ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

1.  สร้างวิธีการรับชำระหนี้  ที่ข้อ 1. เมนูเริ่มระบบ  ข้อ4. ระบบขายและลูกหนี้  ข้อ 2. วิธีรับชำระหนี้  โดยกำหนดรายละเอียดขึ้นมาใหม่ และไม่ต้องใสรายละเอียดใน คอลัมน์ เช็ค กับ ธนาคาร ให้ใส่เลขที่บัญชี ไว้เป็นบัญชีหนี้สูญ

2.  จากนั้นนำมารับชำระหนี้สำหรับบิลขายใบดังกล่าว  โดยเลือกในคอลัมน์ F7 เป็น รายการที่สร้างไว้ในขั้นที่ 1