9.  ลูกค้าทำรับชำระหนี้  มีรายการรับชำระเป็น เอกสาร AI… อย่างเดียว    แล้วป้อนตรงชำระโดยอื่น ๆ  ก็ต้องใส่เป็นยอดติดลบด้วย   แต่ปรากฏว่าใน

สมุดรายวันไม่มีการลงบัญชีให้ ต้องกลับมาสั่งลงบัญชีใหม่ ถึงจะมีการลงบัญชีให้  

Navigation:  ระบบการเงิน > รับชำระหนี้ >

9.  ลูกค้าทำรับชำระหนี้  มีรายการรับชำระเป็น เอกสาร AI… อย่างเดียว    แล้วป้อนตรงชำระโดยอื่น ๆ  ก็ต้องใส่เป็นยอดติดลบด้วย   แต่ปรากฏว่าใน

สมุดรายวันไม่มีการลงบัญชีให้ ต้องกลับมาสั่งลงบัญชีใหม่ ถึงจะมีการลงบัญชีให้  

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   ให้ส่งแผ่นมาอัพเดท  (เฉพาะเวอร์ชั่น  วินโดว์    วันที่ 29 พ. ค. 2552