8.  ทำรับชำระหนี้ ซึ่งยอดที่รับมาเป็นยอดที่หักกับค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายให้กับลูกหนี้ และมีภาษีซื้อ และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วย   ตัวอย่าง

ยอดหนี้รับชำระ                               2,000.-

ค่าใช้จ่าย                                          1,000.-

ภาษีซื้อ                                                 70.-

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                   30.-

ยอดรับชำระสุทธิ  (2000-(1070-30)= 960.-

Navigation:  ระบบการเงิน > รับชำระหนี้ >

8.  ทำรับชำระหนี้ ซึ่งยอดที่รับมาเป็นยอดที่หักกับค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายให้กับลูกหนี้ และมีภาษีซื้อ และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วย   ตัวอย่าง

ยอดหนี้รับชำระ                               2,000.-

ค่าใช้จ่าย                                          1,000.-

ภาษีซื้อ                                                 70.-

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                   30.-

ยอดรับชำระสุทธิ  (2000-(1070-30)= 960.-

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีประยุกต

· สร้างวีธีการรับชำระหนี้  ผูกบัญชี เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

ทำการรับชำระหนี้   โดยในส่วนชำระโดยอื่นๆ ให้ดึงวิธีการรับชำระหนี้ที่สร้างไว้ ใส่ยอดเงิน    1,040.-

อีกรายการถ้ารับชำระเป็นช็คก็คีย์เช็คด้วยยอด  960.-

·สร้างวิธีการจ่ายชำระหนี้ ผูกบัญชีเป็น ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (บัญชีเดียวกันกับวิธีการรับชำระหนี้)

สร้างรหัสค่าใช้จ่าย ผูกบัญชีค่าใช้จ่ายตามต้องการ

คีย์ค่าใช้จ่ายที่เมนู ซื้อ ข้อ 5. บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ดึงรหัสค่าใช้จ่ายมา ด้วยยอดเงิน 1,000.-  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 30.- และ ชำระโดยอื่นๆ ให้ดึงวิธีการจ่ายชำระหนี้ที่สร้างไว้ขึ้นมาด้วยยอด 1,040.-