3.  เอกสาร QT ลูกค้าไม่ต้องการให้ออกวันที่หรือป้อนวันที่เข้าไป  ลูกค้าสอบถามว่าโปรแกรมสามารถทำได้หรือไม่

Navigation:  ระบบขาย > ใบเสนอราคา >

3.  เอกสาร QT ลูกค้าไม่ต้องการให้ออกวันที่หรือป้อนวันที่เข้าไป  ลูกค้าสอบถามว่าโปรแกรมสามารถทำได้หรือไม่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เอกสาร QT โปรแกรมสามารถลบข้อมูลที่ช่องวันที่ออกได้  ลองลบแล้วจะขึ้นว่า

 

dat-qt

 

***** ทำได้ทั้ง QT และ SO *****