4.  บันทึกการผ่านเช็คแล้วใส่ค่าธรรมเนียม แต่พอยกเลิกการผ่านเช็คค่าธรรมยังค้างอยู่ในทะเบียนเช็ค

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็ครับ >

4.  บันทึกการผ่านเช็คแล้วใส่ค่าธรรมเนียม แต่พอยกเลิกการผ่านเช็คค่าธรรมยังค้างอยู่ในทะเบียนเช็ค

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เป็นการกรอกเช็ครับในสมุดรายวัน ทำให้ค่าธรรมเนียมยังค้างอยู่ แต่ถ้าเป็นการกรอกเช็ครับจาก เมนูขายสด ,รับชำระหนี้ และรายได้ จะไม่เป็นปัญหานี้