8.  ต้องการลบเช็คซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้ว พยายามลบในทะเบียนเช็คแต่ไม่สามารถลบได้

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็ครับ >

8.  ต้องการลบเช็คซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้ว พยายามลบในทะเบียนเช็คแต่ไม่สามารถลบได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ทั้งนี้เนื่องจากอาจจะเป็นเช็คที่ยกมาจากปีก่อน หรือเป็นเช็คที่ผ่านมาจากระบบอื่น จึงไม่สามารถลบทิ้ง

โดยตรงในหน้าจอทะเบียนเช็คได้ แต่หากไม่ต้องการใช้งานเช็คใบนี้อีกแล้ว (ไม่เอาไปใช้รับชำระหนี้ในใบเสร็จ ใบต่อไปของลูกค้าที่อ้างถึงในเช็คใบนี้) สามารถลบทิ้งได้ที่เมนูรายละเอียดบัญชีเงินฝาก (เมนูการเงิน 3.7) เลือกธนาคารใดก็ได้ จากนั้นกด <Ctrl+D> (ระวังอย่ากดเป็น <Alt+D>) จากนั้นเลือกเช็คใบที่ต้องการจะลบ ซึ่งหากมีเช็คเป็นจำนวนมาก อาจจะใช้วิธีพิมพ์เลขที่เช็คใบนั้นเข้าไปตรง ๆ เพื่อเรียกเช็คใบนั้นขึ้นมา เช่น พิมพ์เข้าไปว่า QR1234567 เมื่อพบเช็คใบที่ต้องการแล้ว ให้กด <Enter> จากนั้นกด <F5> เพื่อลบทิ้ง