13. ลูกค้าใช้ใบนำฝาก ที่เมนูการเงิน แต่ไม่มีเลขที่เช็ค QR ใบที่ต้องการขึ้นมาให้เลือกเลย  พอไปดูที่ทะเบียนเช็ครับ หาเช็คใบนี้ ก็มี  แต่ สถานะเช็ค เป็น “เช็คคืนยื่นใหม่” ซึ่งเช็คคืนยื่นใหม่ จะไม่สามารถเอาไปใช้ใบนำฝากได้ค่ะ

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็ครับ >

13. ลูกค้าใช้ใบนำฝาก ที่เมนูการเงิน แต่ไม่มีเลขที่เช็ค QR ใบที่ต้องการขึ้นมาให้เลือกเลย  พอไปดูที่ทะเบียนเช็ครับ หาเช็คใบนี้ ก็มี  แต่ สถานะเช็ค เป็น “เช็คคืนยื่นใหม่” ซึ่งเช็คคืนยื่นใหม่ จะไม่สามารถเอาไปใช้ใบนำฝากได้ค่ะ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข

1. ให้ไปทำการผ่านเช็คตามปกติก่อน ซึ่งจะกลายเป็นเช็คผ่าน  และให้ยกเลิกการผ่านเช็ค อีกครั้ง สถานะเช็คก็จะกลับมาเป็น “เช็คในมือ”  ก็จะสามารถไปใช้ในใบนำฝากได้ค่ะ

2. ในหน้าจอทะเบียนเช็ครับ จะมีปุ่มเครื่องมือ(สีเหลือง) เขียนว่า “ยกเลิกการนำฝากเช็คใบนี้”  สามารถใช้ปุ่มนี้แทนก็ได้ค่ะ