1.  กรอกข้อมูลหน้าขอ ใบเสนอราคา พอมาถึงช่อง ราคาต่อหน่วยกด F7 โปรแกรมจะมีข้อความถามว่า.....ดูราคาที่ไหน   รายละเอียดสินค้า       ตารางราคาเสริม

เราสามารถเลือกตารางราคา จากรายละเอียดสินค้าได้ แต่ ไม่สามารถเลือกจากตารางราคาเสริมได้

Navigation:  ระบบขาย > ใบเสนอราคา >

1.  กรอกข้อมูลหน้าขอ ใบเสนอราคา พอมาถึงช่อง ราคาต่อหน่วยกด F7 โปรแกรมจะมีข้อความถามว่า.....ดูราคาที่ไหน   รายละเอียดสินค้า       ตารางราคาเสริม

เราสามารถเลือกตารางราคา จากรายละเอียดสินค้าได้ แต่ ไม่สามารถเลือกจากตารางราคาเสริมได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   เนื่องจากว่า พี่เค้าคงไม่ได้มีความตั้งใจจะให้เลือกจากหน้าจอนี้ได้ เพราะสังเกตจากข้อความว่า

‘ดูราคาที่ไหน’