1.  ยอดซื้อ 1,000.-  Vat 70.- เกณฑ์ภาษีเป็นเงินสด แต่เวลาไปจ่ายชำระหนี้ ภาษีเกิดขึ้นไม่ถูกต้อง คือ 68.04

Navigation:  ระบบการเงิน > จ่ายชำระหนี้ >

1.  ยอดซื้อ 1,000.-  Vat 70.- เกณฑ์ภาษีเป็นเงินสด แต่เวลาไปจ่ายชำระหนี้ ภาษีเกิดขึ้นไม่ถูกต้อง คือ 68.04

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ   เพราะตอนเปิดบิลซื้อ 1,070.- ได้คีย์ช่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย 30.- (ที่ไว้ใช้สำหรับประยุกต์เงินสดย่อย)

เลยทำให้ยอดคงค้างของบิลเหลือแค่ 1,040.- ดังนั้นเมื่อไปจ่ายชำระหนี้ ภาษีจึงขึ้นให้ไม่ถูกต้อง [1,040 *100/107= 68.04]

 

วิธีแก้ไข ให้ลบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออก แล้วไปป้อนตอนจ่ายชำระหนี้ เท่านั้น