ขั้นตอนการเซท Printer Server

Navigation:  Printer >

ขั้นตอนการเซท Printer Server

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Network Printer

 หมายถึงเครื่องพิมพ์ที่มีการ์ดเน็ทเวิร์คอยู่ในตัวเครื่อง ถ้านำมาต่อเข้ากับระบบเน็ทเวิร์คก็จะเปรียบเสมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องหนี่งนั้นเอง เราสามารถ Capture Port หรือพิมพ์คำสั่ง Net Use ได้ตามปกติ

 

Print Server

 Print Server จะแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ

1. Hardware จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งอุปกรณ์นี้จะมีสายแลนต่อเข้ากับมันอีกทีหนึ่ง ซึ่งก็หมายความว่าอุปกรณ์นี้ก็เปรียบเสมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนี่งในระบบ
2. Software ลักษณะนี้จะใช้ซอฟท์แวร์ควบคุม ซึ่งเครื่องพิมพ์จะต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงแล้วทำการ Share Printer (ใช้ซอฟท์แวร์ของวินโดว์ในการควบคุมนั้นเอง)

 

การกำหนดค่าของอุปกรณ์ Print Server

 จะขอกล่าวถึงอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในบริษัทขณะนี้ คือ D-Link รุ่น DP-300U (สำหรับยี่ห้ออื่นๆ        ก็น่าจะมีการกำหนดค่าที่คล้ายๆกันหรือศึกษาจากคู่มือที่ให้มา)

 การกำหนดค่าสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

- กำหนดค่าผ่าน Web Browser
- กำหนดค่าผ่าน Software ซึ่งท่านจะต้องติดตั้งจากแผ่น CD-R ที่ให้มา

 

จะขอกล่าวถึงวิธีแรกซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Browser เช่น Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox
2. ในช่อง Address ให้พิมพ์ http://162.168.0.10

 

PS01

 

หมายเหตุ ตัวอย่างนี้ได้ทำการเปลี่ยนค่า IP Address เป็น 162.168.0.10 เพื่อให้เหมาะสมกับระบบเครือข่ายของบริษัท

ค่าเดิมจากโรงงานคือ IP Adrees                         192.168.0.10

                Sub Netmark                255.255.255.0

 

3. เลือกแท๊ปเมนู(สีเหลือง) Configuration และ System ตามรูป เพื่อกำหนดค่าของ Print Server (ชื่อเครื่อง, ชื่อที่ใช้ในการแชร์)

 

PS02

 

 ในรูปจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 System Device ใช้กำหนดชื่อเครื่อง ใส่ไว้ในช่อง Server Name

 Port Setting ใช้กำหนดชื่อที่แชร์ ใส่ไว้ในช่อง Port Name

 

 หมายเหตุ อุปกรณ์นี้สามารถต่อกับเครื่องพิมพ์ได้ 3 เครื่อง

 

4. สำหรับหัวข้อนี้จะเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตั้งระบบ ใช้ในการเปลี่ยนค่า IP Adrees ให้เหมาะสมกับระบบเครือข่าย โดยเลือกแท๊ป Configuration และ Network (ไม่ได้ใช้ในการ support ลูกค้า)

 

PS03

 

- ตัวอย่างของ Software ที่มีให้มา ซึ่งจะต้องคลิกเลือกหัวข้อ ทีละขั้นๆ จะไม่ขอกล่าวถึง (วิธีแรกเราสามารถกำหนดชื่อเครื่อง,ชื่อแชร์ได้เลยในหน้าต่างเดียว)

 

PS04