5.  จ่ายเจ้าหนี้หลายเจ้าหนี้ ด้วยเช็คจ่าย 1 ใบ

Navigation:  ระบบการเงิน > จ่ายชำระหนี้ >

5.  จ่ายเจ้าหนี้หลายเจ้าหนี้ ด้วยเช็คจ่าย 1 ใบ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ตัวอย่าง เจ้าหนี้ มี 3 ราย จ่ายด้วยเช็ค 1 ใบ

ขั้นตอน

1. กำหนดวิธีการจ่ายชำระหนี้ ขึ้นมาใหม่ ที่เริ่มระบบ 5. ระบบซื้อ 2. วิธีการจ่ายชำระหนี้ โดยผูกบัญชีเดียวกับเจ้าหนี้ รายตัวที่ทำในขั้นตอนซื้อเชื่อ

2.   เข้าไปจ่ายชำระหนี้ในหน้าจอ PS จ่าย โดยจ่ายปกติแต่ใน คอลัมน์ F7 ให้เลือก วิธีการจ่ายจากขั้นที่ 1 ซึ่งโปรแกรมจะไม่บันทึกบัญชีให้ใน ขั้นตอนนี้ แต่จะล้างเจ้าหนี้ รายตัวให้

3.  พอจ่ายเจ้าหนี้รายสุดท้าย ในส่วน F7 ให้ใส่วิธีการจ่ายจากขั้นที่ 1 โดยนำเจ้าหนี้ 2 รายแรกมารวมกัน แล้วใส่เป็นยอดติดลบ แล้วค่อยบันทึกด้วยเช็ค ตามยอดเช็ค

*** การทำประยุกต์ แบบนี้ถ้าข้ามเดือน ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบรายงานเจ้าหนี้ กับบัญชีเจ้าหนี้ อาจจะไม่ตรงกัน เพราะ 2 ใบแรกที่เราทำจ่ายชำระหนี้ โปรแกรมไม่มีการบันทึกบัญชีล้างเจ้าหนี้ แต่มีการลดยอดเจ้าหนี้ รายตัวให้ ก็อาจจะเป็นสาเหตุได้ แต่ถ้าตัดครบก็ไม่มีปัญหาอะไร