9.  ลูกค้าเป็น new rwt เปิดบิลซื้อเงินเชื่อ (RR) 01/10/55 และทำการจ่ายชำระหนี้ (PS) 25/10/55 โดยจ่ายเป็นเช็คจ่าย (QP)ลงวันที่ 27/10/55 แต่ยังไม่ได้ผ่านเช็ค(เช็คจ่าย)

Navigation:  ระบบการเงิน > จ่ายชำระหนี้ >

9.  ลูกค้าเป็น new rwt เปิดบิลซื้อเงินเชื่อ (RR) 01/10/55 และทำการจ่ายชำระหนี้ (PS) 25/10/55 โดยจ่ายเป็นเช็คจ่าย (QP)ลงวันที่ 27/10/55 แต่ยังไม่ได้ผ่านเช็ค(เช็คจ่าย)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ทำไมวันที่เรียบร้อยของเอกสาร RR จึงไม่ปรากฏวันที่ของเอกสารจ่ายชำระหนี้ PS  25/10/55

 

ps_dat-01

 

แต่ถ้าทำการผ่านเช็คจ่าย QP 30/10/55 (เช็คผ่าน) กลับทำให้วันที่เรียบร้อยของเอกสาร RR เป็นของวันที่จ่ายชำระหนี้ (PS) 25/10/55 ซึ่งลูกค้าสอบถามว่าทำไมไม่ปรากฏวันที่เรียบร้อยของวันที่เช็คผ่าน 30/10/55

 

ps_dat-02  

                   

สอบถามพี่โปรแกรมเมอร์แล้ว โปรแกรมทำงานถูกต้องแล้ว ไม่ได้ทำงานเหมือนระบบเอกสารลูกหนี้ IV,RE,QR

 

ps_dat-03