8.  ทำไมหน้าจอจ่ายชำระหนี้ ยอดจำนวนเงิน ยอดคงค้าง ยอดจ่าย เป็นยอดเดียวกันทั้งหมด

แล้วเอกสารก็ไม่โชว์ขึ้นยอดเงินไม่เรียบร้อยด้วย

Navigation:  ระบบการเงิน > จ่ายชำระหนี้ >

8.  ทำไมหน้าจอจ่ายชำระหนี้ ยอดจำนวนเงิน ยอดคงค้าง ยอดจ่าย เป็นยอดเดียวกันทั้งหมด

แล้วเอกสารก็ไม่โชว์ขึ้นยอดเงินไม่เรียบร้อยด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ps_error

 

สาเหตุ เกิดจากลูกค้า กด F7 ที่หน้าจอซื้อเงินเชื่อ แก้ไขยอดชำระ/ลดหนี้ เป็น 0 จึงมีผลทำให้หน้าจอจ่ายชำระเงิน

ขึ้นยอดคงค้างมาให้ ทั้ง ๆ ที่จ่ายชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 

วิธีแก้ไข ให้แก้ยอดชำระ/ลดหนี้ ให้เป็นยอดที่ถูกต้อง