เวลาพิมพ์รายงาน หรือแบบฟอร์ม จะมีเส้นปะคั่น (เส้นสีเท่า) รายงานแต่ละหน้า  ไม่ต้องการให้เส้นนี้ขึ้น หน้าสุดท้าย ก็ไม่เอาเส้นนี้เหมือนกันค่ะ

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

เวลาพิมพ์รายงาน หรือแบบฟอร์ม จะมีเส้นปะคั่น (เส้นสีเท่า) รายงานแต่ละหน้า  ไม่ต้องการให้เส้นนี้ขึ้น หน้าสุดท้าย ก็ไม่เอาเส้นนี้เหมือนกันค่ะ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ใส่คำสั่งว่า Feed After Print=OFF   เส้นก็จะไม่มีค่ะ