5. เวลาโปรแกรมพิมพ์ คำว่า “ ป่า” ไม้เอกจะไปจนกับด้านบนของ ป.ปลา ทำให้มองไม่เห็นไม้เอก อ่านเป็น “ปา”

Navigation:  Printer > Laser >

5. เวลาโปรแกรมพิมพ์ คำว่า “ ป่า” ไม้เอกจะไปจนกับด้านบนของ ป.ปลา ทำให้มองไม่เห็นไม้เอก อ่านเป็น “ปา”

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เป็นที่ Font ของโปรแกรม

 

วิธีแก้ไข

1. ใช้โหมดการพิมพ์เป็นแบบ graphic mode แต่จะทำให้โปรแกรมพิมพ์งานช้าลงมาก

2. รอตัว Report Writer เพราะสามารถเปลี่ยน Font ได้ตามต้องการ