14. Feed After Print =2 หมายถึงอะไร ใช้อย่างไร

Navigation:  Printer > Dot > สำหรับ Version Dos >

14. Feed After Print =2 หมายถึงอะไร ใช้อย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

เมื่อพิมพ์ฟอร์มจบ 2 ครั้ง (จาก[Report Frame] ถึง [End Frame] นับ 1 ครั้ง ) โปรแกรมจะส่งคำสั่งขึ้นหน้าใหม่ให้ 1 ครั้ง จะมีประโยชน์เมื่อต้องการพิมพ์ฟอร์มแบบครึ่งหน้า (คือพิมพ์ 2 ฟอร์มจะ Feed 1 ครั้ง ทำให้หัวของฟอร์มที่ 3 อยู่ตรงตำแหน่งเดียวกับหัวฟอร์มที่ 1 พอดี) ซึ่งคำสั่งนี้จะต้องใช้คู่กับการพิมพ์ฟอร์มเป็นช่วงของเลขที่จึงจะได้ผล (Select Scope =ON และ Form=ON) แต่ถ้าหากพิมพ์ 1 ฟอร์มแล้วฉีกกระดาษครึ่งแผ่นก็จะไม่ได้ประโยชน์จากคำสั่งนี้