17. ลูกค้าต้องการพิมพ์ตัวองศา

Navigation:  Printer > Dot > สำหรับ Version Dos >

17. ลูกค้าต้องการพิมพ์ตัวองศา

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้กด Alt+ 0237 โดยเข้าไปดูคำสั่งได้ใน charmap โดยออกมาที่ Dos แล้วพิมพ์คำสั่ง charmap <กด enter> (อยู่สถานะใดก็ได้ เช่น c:\)