17. ลูกค้าใช้ printer brother พิมพ์แล้วมันกลับด้าน (ต้องส่องกระจกถึงอ่านได้)

Navigation:  Printer > Laser >

17. ลูกค้าใช้ printer brother พิมพ์แล้วมันกลับด้าน (ต้องส่องกระจกถึงอ่านได้)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

     วิธีแก้ไข  เปิดเมนู Printer   จะมีคำสั่ง mirror อยู่ต้องไปเอาออก

 

PRN-01