17.เรื่องพิมพ์แล้วอ่านไม่รู้เรื่องก็แนะนำให้พิมพ์ตารางเครื่องพิมพ์มาตรวจสอบก็แนะนำให้ set จนตรงแล้ว

แต่ลูกค้าบอกว่ามีปัญหาอยู่จุดนึงที่แปลกๆ คือ ตัวเลข ศูนย์ มันมีขีดคราดตรงกลางตัวเลข ให้ลูกค้าแฟกส์เอกสารการพิมพ์มาให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อมกับตารางเครื่องพิมพ์ทุก

อย่างก็โอเคหมด มีเพียงเลข ศูนย์ เท่านั้นที่มีขีดคราดตรงกลาง

Navigation:  Printer > Dot >

17.เรื่องพิมพ์แล้วอ่านไม่รู้เรื่องก็แนะนำให้พิมพ์ตารางเครื่องพิมพ์มาตรวจสอบก็แนะนำให้ set จนตรงแล้ว

แต่ลูกค้าบอกว่ามีปัญหาอยู่จุดนึงที่แปลกๆ คือ ตัวเลข ศูนย์ มันมีขีดคราดตรงกลางตัวเลข ให้ลูกค้าแฟกส์เอกสารการพิมพ์มาให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อมกับตารางเครื่องพิมพ์ทุก

อย่างก็โอเคหมด มีเพียงเลข ศูนย์ เท่านั้นที่มีขีดคราดตรงกลาง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ คือที่เมนูเครื่องพิมพ์บางรุ่นจะมีให้กำหนดรูปแบบของเลข ศูนย์ เป็นแบบ โปร่ง กับ มีขีดคราดตรงกลาง คิดว่าน่าจะ

เป็นจุดสังเกตุเอาไว้แยกแยะระหว่างเลข ศูนย์ 0 กับ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ O ให้มันชัดเจนมั้งครับ

 

วิธีแก้ไข ให้แก้ไขที่เมนูเครื่องพิมพ์เปลี่ยนที่โหมดรูปแบบตัวเลข ศูนย์