16. Express เวอร์ชั่น Windows พิมพ์กับเครื่องพิมพ์ Epson Lq2090 สั่งพิมพ์แบบ Text Mode แล้วพิมพ์ออกมาเป็นภาษาต่างดาวแค่บรรทัดเดียว พอสั่งพิมพ์ครั้งต่อไป จะสั่งพิมพ์ไม่ออก  เป็นทั้งเครื่องที่ต่อตรงและเครื่องในแลน  แต่ถ้าพิมพ์แบบ Graphic Mode จะพิมพ์ออกปกติ

Navigation:  Printer > Dot >

16. Express เวอร์ชั่น Windows พิมพ์กับเครื่องพิมพ์ Epson Lq2090 สั่งพิมพ์แบบ Text Mode แล้วพิมพ์ออกมาเป็นภาษาต่างดาวแค่บรรทัดเดียว พอสั่งพิมพ์ครั้งต่อไป จะสั่งพิมพ์ไม่ออก  เป็นทั้งเครื่องที่ต่อตรงและเครื่องในแลน  แต่ถ้าพิมพ์แบบ Graphic Mode จะพิมพ์ออกปกติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ในค่าเริ่มระบบ 6.2 (กำหนดรหัสเครื่องพิมพ์)  ตรงบรรทัดระดับการพิมพ์ ลูกค้าเลือกเป็น Laser Printer (PCL5 ขึ้นไป)  ให้แก้เป็น ภาษาไทย 3 ระดับ ก็จะพิมพ์ได้ปกติ