15. พิมพ์แบบ กราฟฟิค โดยเลือกจอภาพแล้วคลิก Printer กราฟฟิค ออกมา แล้วตัวหนังสือ ขาดครึ่งบรรทัด และระยะบรรทัดก็บีบเล็กลงทั้งที่ดูจอภาพ เป็น หน้า A4 ปกติ เป็นทุกหน้าจอโปรแกรม แต่ Excel ,Word ไม่เป็น

Navigation:  Printer > Laser >

15. พิมพ์แบบ กราฟฟิค โดยเลือกจอภาพแล้วคลิก Printer กราฟฟิค ออกมา แล้วตัวหนังสือ ขาดครึ่งบรรทัด และระยะบรรทัดก็บีบเล็กลงทั้งที่ดูจอภาพ เป็น หน้า A4 ปกติ เป็นทุกหน้าจอโปรแกรม แต่ Excel ,Word ไม่เป็น

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เพราะ Property ของ Printer ของลุกค้า ตรงเลือกขนาดกระดาษ เขาตั้งขนาดเอง สำหรับใช้กับโปรแกรมเก่า แต่ตอนเลือกใน โปรแกรม Express ไม่ได้เปลี่ยนค่า พอเลือกเป็น A4 ก็ใช้งานได้