15. ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นดอส(แลน) ซื้อคอมมาใหม่ที่เมนบอร์ดไม่มี Port Pararial ให้ต่อ เลยซื้อสาย Port Pararial มาต่อเอง Windows จะติดตั้งเป็น Port LPT3 ให้อัตโนมัติ (ตอนAdd Printer ก็ไม่สามารถเลือกเป็น LPT1 ได้) ทำให้สั่งพิมพ์งานในโปรแกรมเอ็กซ์เพรสไม่ได้ เพราะโปรแกรมจะใช้ Port LPT1 เป็นหลัก

Navigation:  Printer > Dot > สำหรับ Version Dos >

15. ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นดอส(แลน) ซื้อคอมมาใหม่ที่เมนบอร์ดไม่มี Port Pararial ให้ต่อ เลยซื้อสาย Port Pararial มาต่อเอง Windows จะติดตั้งเป็น Port LPT3 ให้อัตโนมัติ (ตอนAdd Printer ก็ไม่สามารถเลือกเป็น LPT1 ได้) ทำให้สั่งพิมพ์งานในโปรแกรมเอ็กซ์เพรสไม่ได้ เพราะโปรแกรมจะใช้ Port LPT1 เป็นหลัก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข   ต้องเข้าไปแก้ไขค่า BIOS ของ Windows โดยให้ Disable Port LPT1 เพื่อให้ต่อ Port Pararial อันใหม่แล้วขึ้นเป็น

LPT1 แทน