11. พิมพ์แบบ Text Mode พิมพ์ออกจอภาพก่อนแล้วคลิกเลือกเครื่องพิมพ์ กับ พิมพ์ออกไปที่เครื่องพิมพ์เลย รูปแบบไม่เหมือนกัน

Navigation:  Printer > Dot >

11. พิมพ์แบบ Text Mode พิมพ์ออกจอภาพก่อนแล้วคลิกเลือกเครื่องพิมพ์ กับ พิมพ์ออกไปที่เครื่องพิมพ์เลย รูปแบบไม่เหมือนกัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เพราะการออกจอภาพ Text Mode ที่หน้าจอภาพจะไม่อ่าน Print Contorl    สูตรบิทลง  หรือ  สูตรปรับขนาดตัวอักษร