3.  เปิดใบสั่งซื้อ (PO) อ้างรหัสสินค้า 2 รายการ  เปิดใบรับสินค้า  (RR)  อ้าง ใบสั่งซื้อ เลือกรหัสสินค้าทั้ง 2 รายการ โดยอ้างแค่เพียงบางส่วน ต่อมา   ได้ตรวจสอบพบว่า  ใบสั่งซื้อใบนั้น  ใส่ตัวคูณเป็นหน่วยย่อยผิด ซึ่งตอนแรกใส่เป็น 50  แต่ที่ถูกต้องคือ 1  กลับไปแก้ไขตัวคูณในใบสั่งซื้อ  รายการแรก แก้ไขได้ save ได้  รายการที่ 2  แก้ไขได้ แต่พอจะ save  โปรแกรมฟ้องว่า  "รายการนี้ถูกออกใบกำกับสินค้าไปแล้ว"

Navigation:  ระบบซื้อ > ใบสั่งซื้อ >

3.  เปิดใบสั่งซื้อ (PO) อ้างรหัสสินค้า 2 รายการ  เปิดใบรับสินค้า  (RR)  อ้าง ใบสั่งซื้อ เลือกรหัสสินค้าทั้ง 2 รายการ โดยอ้างแค่เพียงบางส่วน ต่อมา   ได้ตรวจสอบพบว่า  ใบสั่งซื้อใบนั้น  ใส่ตัวคูณเป็นหน่วยย่อยผิด ซึ่งตอนแรกใส่เป็น 50  แต่ที่ถูกต้องคือ 1  กลับไปแก้ไขตัวคูณในใบสั่งซื้อ  รายการแรก แก้ไขได้ save ได้  รายการที่ 2  แก้ไขได้ แต่พอจะ save  โปรแกรมฟ้องว่า  "รายการนี้ถูกออกใบกำกับสินค้าไปแล้ว"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ หลังจากที่แก้ตัวคูณเป็น 1 แล้ว  จำนวนในใบสั่งซื้อ น้อยกว่า ในใบรับสินค้า ที่เคยเปิดไปแล้ว เช่น

PO     เปิดไว้

600,000   ตัวคูณ   50


RR     อ้าง

175,000  ตัวคูณ 50

=    875,000

จะแก้ PO

600,000 ตัวคูณ     1

=    600,000

 

ซึ่งจำนวนใน PO น้อยกว่า ใน RR โปรแกรมจึงไม่ยอมให้แก้ได้