2.  ใบสั่งซื้อสินค้าที่มีส่วนลดกำหนดไว้เมื่อถูกนำไปอ้างที่บิลซื้อแต่ไม่ได้รับสินค้า

ที่สั่งซื้อทั้งหมดในครั้งเดียวกัน ส่วนลดที่กำหนดเป็น % ก็จะเฉลี่ยให้ถูกต้อง ตามจำนวนที่รับในแต่ละครั้ง แต่ถ้าใส่ยอดส่วนลดเป็นจำนวนเงิน ส่วนลดนี้จะถูกนำไปหักทั้งจำนวน ในทุกครั้งที่ทำการรับสินค้า ทำให้ยอดส่วนลดเบิ้ล

Navigation:  ระบบซื้อ > ใบสั่งซื้อ >

2.  ใบสั่งซื้อสินค้าที่มีส่วนลดกำหนดไว้เมื่อถูกนำไปอ้างที่บิลซื้อแต่ไม่ได้รับสินค้า

ที่สั่งซื้อทั้งหมดในครั้งเดียวกัน ส่วนลดที่กำหนดเป็น % ก็จะเฉลี่ยให้ถูกต้อง ตามจำนวนที่รับในแต่ละครั้ง แต่ถ้าใส่ยอดส่วนลดเป็นจำนวนเงิน ส่วนลดนี้จะถูกนำไปหักทั้งจำนวน ในทุกครั้งที่ทำการรับสินค้า ทำให้ยอดส่วนลดเบิ้ล

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

·  ให้แก้ไขยอดส่วนลดเองตามการรับสินค้าจริงในแต่ละครั้ง