4.  ใบสั่งซื้อถ้าอ้างบิลซื้อ แล้วก็ยังกลับมาแก้ไขจำนวน และราคาต่อหน่วยได้

Navigation:  ระบบซื้อ > ใบสั่งซื้อ >

4.  ใบสั่งซื้อถ้าอ้างบิลซื้อ แล้วก็ยังกลับมาแก้ไขจำนวน และราคาต่อหน่วยได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

แก้ไขได้ ทั้งจำนวน และ ราคา/หน่วย  ได้ตลอดเวลา โดยไม่สนใจว่าจะมี ยอดค้างรับ หรือไม่

โปรแกรมจะเช็คแค่ จำนวนสินค้า ห้ามน้อยกว่าเดิม เท่านั้นพี่เอี๊ยะแจ้งว่าไม่แก้ไขโปรแกรม