8.  พิมพ์รายงานออก excel  เลขที่เอกสารระบุเป็น IV02/10 เวลาไปออก excel จะมองรูปแบบเป็นวันที่ให้

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

8.  พิมพ์รายงานออก excel  เลขที่เอกสารระบุเป็น IV02/10 เวลาไปออก excel จะมองรูปแบบเป็นวันที่ให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ตอนดึงขึ้น excel  เลือกตัวคั่น ->ต่อไป->จุลภาค->ต่อไป   ตรงนี้ ให้ดูด้านล่าง แล้วคลิกเลือกช่องที่เป็นเลขที่เอกสาร ด้านบนขวามือจะมีรูปแบบ ให้เลือกเป็น Text File ซึ่งจะต้องทำก่อนที่จะออก excel ถ้าออกไปแล้วจะแก้ไม่ได้