พิมพ์แบบฟอร์ม ออก PDF  แล้วสั่งพิมพ์ จาก PDF แล้ว ขาดด้านหลัง ทั้งที่ พิมพ์ดูจอภาพ ปกติ  

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

พิมพ์แบบฟอร์ม ออก PDF  แล้วสั่งพิมพ์ จาก PDF แล้ว ขาดด้านหลัง ทั้งที่ พิมพ์ดูจอภาพ ปกติ  

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้ติดตั้ง โปรแกรม NITRO PDF แล้วสั่งพิมพ์ได้