6. ลูกค้าทำเอกสารจ่ายสินค้าภายในแล้วปัญหาคือตรงตัวคูณหน่วยย่อยที่ระบบดึงขึ้นมาใน

แต่ละครั้งนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยไม่รู้สาเหตุ

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > จ่ายสินค้าภายใน >

6. ลูกค้าทำเอกสารจ่ายสินค้าภายในแล้วปัญหาคือตรงตัวคูณหน่วยย่อยที่ระบบดึงขึ้นมาใน

แต่ละครั้งนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยไม่รู้สาเหตุ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ก็คือว่าลูกค้ามีการกำหนดรหัสสินค้าเอาไว้ โดยมีหน่วยนับใหญ่ที่ทอนเป็นหน่วยย่อยไว้หลายๆ อัตรา

เช่น รหัสสินค้า 13-120 คือ ตัวคูณหน่วย ย่อย = 120  13-800 คือ ตัวคูณหน่วยย่อยคือ 800  แล้วตอนเปิดบิลตัดจ่ายพอลูกค้าทำถึงตรงส่วนที่จะเลือกรายการสินค้านั้น ลูกค้าใช้วิธีการคีย์สองตำแหน่งแรก เช่นคีย์ 13 แล้ว Enter ระบบก็จะไปอยู่ที่รายการสินค้าตัวแรกที่มีรหัสนำหน้าด้วย 13 ตัวแรก ในกรณีนี้คือ 13-120 นั่นก็คือตัวคูณหน่วยย่อยก็จะเป็น 120 แต่เขาไม่เลือกตัวนั้นเลื่อนไปเลือกสินค้าตัวที่เป็น 13-800 ซึ่งโปรแกรมควรจะดึงตัวคูณหน่วยย่อย 800 มาให้แต่ไม่ใช่ โปรแกรมไปดึงตัวคูณหน่วยย่อย ตัวแรกมาให้ซึ่งถ้าลูกค้าไม่ทันได้ดู Stock ก็จะผิดทันที

 

วิธีแก้ไข  1.ส่งแผ่นโปรแกรมมาอัพเดท วันที่ 1 มิ.ย. 2552

2. ใช้วิธีการเลือกโดยการใช้แว่นขยาย หรือ F6 เบื้องต้นไปก่อน