10. โปรแกรมวันที่ 12/4/57 ลูกค้าคีย์ PD ตอน save มันจะขึ้นรายการเหมือนให้เลือกสินค้าอีก ครั้ง แต่ตรงรหัสจะขึ้นเป็น ซึ่งตามปกติ กด save มันจะต้อง save ให้เลย ไม่ต้องมาให้เลือกสินค้าอีก

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > จ่ายสินค้าภายใน >

10. โปรแกรมวันที่ 12/4/57 ลูกค้าคีย์ PD ตอน save มันจะขึ้นรายการเหมือนให้เลือกสินค้าอีก ครั้ง แต่ตรงรหัสจะขึ้นเป็น ซึ่งตามปกติ กด save มันจะต้อง save ให้เลย ไม่ต้องมาให้เลือกสินค้าอีก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข   ปัญหาเฉพาะหน้า ให้กด esc ก็จะ save ได้ แต่ลูกค้าไม่ต้องการเพราะมันเพิ่มขั้นตอน

พี่โปรแกรมเมอร์กำลังแก้โปรแกรมให้