6. มีการแบ่ง  Partition เป็น C: และ D: ลงโปรแกรม EXPRESS ไว้ที่ D: ต่อมามีการ Format ที่ C: และลงวินโดว์ใหม่ (ที่ D: ไม่มีการลงวินโดว์ไว้) จะมีผลกับโปรแกรม EXPRESS หรือไม่

 

Navigation:  มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม,เข้าไม่ได้,ขึ้น Run... >

6. มีการแบ่ง  Partition เป็น C: และ D: ลงโปรแกรม EXPRESS ไว้ที่ D: ต่อมามีการ Format ที่ C: และลงวินโดว์ใหม่ (ที่ D: ไม่มีการลงวินโดว์ไว้) จะมีผลกับโปรแกรม EXPRESS หรือไม่

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

จะทำให้เข้าโปรแกรมไม่ได้ จะต้องลงทะเบียนโปรแกรมใหม่