จะนำรายงานออก EXCEL หลังจากเลือกชนิดของ FILEระบุที่เก็บแล้วบันทึกจะขึ้นข้อความว่ามีผู้อื่นใช้งานอยู่

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

จะนำรายงานออก EXCEL หลังจากเลือกชนิดของ FILEระบุที่เก็บแล้วบันทึกจะขึ้นข้อความว่ามีผู้อื่นใช้งานอยู่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เกิดจากการระบุที่เก็บ

 

วิธีแก้ไข ให้ระบุที่เก็บโดยอ้างถึง FODER ด้วย เช่นเก็บที่ DRIVE C   FODER BUM  ชื่อ FILE 123 ก็ระบุเป็น C:\BUM\123