เครื่องลูกค้าเป็น Notebook ต้องการแก้ไขแบบฟอร์ม โดยจะตีเส้นตาราง

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

เครื่องลูกค้าเป็น Notebook ต้องการแก้ไขแบบฟอร์ม โดยจะตีเส้นตาราง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข เนื่องจากโน้ตบุ๊คไม่มีแป้นตัวเลขทางขวามือ ให้กดปุ่ม Scroll Lock จากนั้นกดปุ่ม Shift แล้วตามด้วยหมายเลขที่อยู่แป้นด้านบน เช่น Shift+5 จะได้เส้นแนวนอน, Shift+4 จะได้เส้นแนวตั้ง เป็นต้น