1. ดึงรายงาน จากโปรแกรม Express ไป Excel การจัดคอลัมภ์เรียบร้อยถูกต้อง  มีปัญหาคือ  ข้อมูลบางบรรทัด มีการดึง field ของคอลัมภ์อื่นมารวมกันด้วย ซึ่งเช็คฟิวล์ในการจัดคอลัมภ์แล้วก็ปกติทั้งหมด วิธีการเปิด file จาก Excel ก็ถูกต้องหมดทุกอย่าง

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

1. ดึงรายงาน จากโปรแกรม Express ไป Excel การจัดคอลัมภ์เรียบร้อยถูกต้อง  มีปัญหาคือ  ข้อมูลบางบรรทัด มีการดึง field ของคอลัมภ์อื่นมารวมกันด้วย ซึ่งเช็คฟิวล์ในการจัดคอลัมภ์แล้วก็ปกติทั้งหมด วิธีการเปิด file จาก Excel ก็ถูกต้องหมดทุกอย่าง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

rep_excel

 

สาเหตุ เป็นที่ชื่อสินค้าตัวนั้นๆ เขามีการไปใส่ตัวอักษรสุดท้ายของชื่อเป็น ( “ ) ความหมายของลูกค้าคือ นิ้ว

 

วิธีแก้ไข  ให้ลบ (“) ออก แล้วใส่เป็นข้อความว่า นิ้วแทน