18. ทำการ download  file express.5 ผ่านทาง Internet เมื่อ download เสร็จ แล้ว กลับมี หน้าจอของ โปรแกรม express ขึ้นมาเลยอัตโนมัติ เช่น มีให้ใส่ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน  เหมือนเรียกเข้าโปรแกรมโดยตรง

Navigation:  เมนูอื่นๆ > การสำรองข้อมูลและการดึงข้อมูลมาใช้ >

18. ทำการ download  file express.5 ผ่านทาง Internet เมื่อ download เสร็จ แล้ว กลับมี หน้าจอของ โปรแกรม express ขึ้นมาเลยอัตโนมัติ เช่น มีให้ใส่ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน  เหมือนเรียกเข้าโปรแกรมโดยตรง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ ทำการ download  file express.5 ผ่าน Web browser google Chrome  แล้วมีการตั้งค่า ว่า   “เปิด ไฟล์ประเภทนี้เสมอ”  แล้วบังเอิญ ลูกค้า เคยมีการเปิด file express.5 ด้วย Application ของโปรแกรม express  เพเป็นเพราะลูกค้า download file ดูจาก สัญลักษณ์ file express.5 จะเป็นตัวเดียวกันกับ Shortcut    ของโปรแกรม express (ตามรูป)

 

load exp