30. ต้องการทราบว่า ผู้ใช้ ได้มีการจัดเรียงข้อมูลในโปรแกรมไปแล้วหรือไม่ จะตรวจสอบได้อย่างไร

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

30. ต้องการทราบว่า ผู้ใช้ ได้มีการจัดเรียงข้อมูลในโปรแกรมไปแล้วหรือไม่ จะตรวจสอบได้อย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เข้า My computer ไปในที่เก็บข้อมูล แล้วดู Date Modified ของไฟล์ที่เป็น CDX  เนื่องจากการจัดเรียงข้อมูลในโปรแกรม ไม่มีการบันทึกเหตุการณ์ทำงาน