17. ลูกค้ากำหนดบริษัทใหม่และดึงสำรองมาใช้งาน ขึ้น  พอถึงขั้นตอนที่โปรแกรมแจ้งว่าคัดลอกเสร็จแล้ว คลิกที่

ปุ่มเรียบร้อย จะขึ้นเป็น out of memory มาแสดง หน้าจอโปรแกรมจะค้างและปิดไป

Navigation:  เมนูอื่นๆ > การสำรองข้อมูลและการดึงข้อมูลมาใช้ >

17. ลูกค้ากำหนดบริษัทใหม่และดึงสำรองมาใช้งาน ขึ้น  พอถึงขั้นตอนที่โปรแกรมแจ้งว่าคัดลอกเสร็จแล้ว คลิกที่

ปุ่มเรียบร้อย จะขึ้นเป็น out of memory มาแสดง หน้าจอโปรแกรมจะค้างและปิดไป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 เป็นเพราะโปรแกรมของลูกค้าเป็นเวอร์ชั่น 1.0 แต่ลูกค้า นำไฟล์สำรองที่เป็นเวอร์ชั่น 1.94 มาใช้งาน