12. ทำการกำหนดบริษัทใหม่ โดยเลือกคัดลอกข้อมูลจากบริษัทเดิมที่มีอยู่ในเครื่อง ขึ้นคัดลอกไม่สมบูรณ์ แจ้งข้อความเป็น F:\ExpressA\data1\destop1.ini

Navigation:  เมนูอื่นๆ > การสำรองข้อมูลและการดึงข้อมูลมาใช้ >

12. ทำการกำหนดบริษัทใหม่ โดยเลือกคัดลอกข้อมูลจากบริษัทเดิมที่มีอยู่ในเครื่อง ขึ้นคัดลอกไม่สมบูรณ์ แจ้งข้อความเป็น F:\ExpressA\data1\destop1.ini

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ คือ ในที่เก็บข้อมูลที่ต้องการคัดลอก มีไวรัส ให้ทำการ scan virus ก่อน