1.  ไม่ได้มีการกำหนดจุดสั่งซื้อไว้ในเมนูกำหนดจุดสั่งซื้อแต่เมื่อสั่ง พิมพ์รายงานกลับ

มีสินค้าบางตัวแสดงขึ้นมาในรายงานการกำหนดจุดสั่งซื้อ

Navigation:  ระบบสินค้า > จุดสั่งซื้อ >

1.  ไม่ได้มีการกำหนดจุดสั่งซื้อไว้ในเมนูกำหนดจุดสั่งซื้อแต่เมื่อสั่ง พิมพ์รายงานกลับ

มีสินค้าบางตัวแสดงขึ้นมาในรายงานการกำหนดจุดสั่งซื้อ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

มีการป้อนข้อมูลในช่อง เดือน/วัน ในเมนูกำหนดจุดสั่งซื้อไว้ แม้จะไม่ได้กำหนดจำนวนจุดสั่งซื้อไว้ก็ตาม