2. เปิดบิลขายโดยมีการกำหนดจุดสั่งซื้อที่สินค้าตัวประกอบ แต่โปรแกรมไม่แจ้งเตือน

Navigation:  ระบบสินค้า > จุดสั่งซื้อ >

2. เปิดบิลขายโดยมีการกำหนดจุดสั่งซื้อที่สินค้าตัวประกอบ แต่โปรแกรมไม่แจ้งเตือน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

การกำหนดจุดสั่งซื้อที่สินค้าตัวประกอบ แล้วนำสินค้าชุดธรรมดานั้นไปเปิดบิลขาย โปรแกรมจะไม่แจ้งเตือนให้

 

หมายเหตุ ถ้าเป็นสินค้าชุดพิเศษ แล้วตัวประกอบขายต่ำกว่าจุดสั่งซื้อโปรแกรมจะเตือน

เรื่องจุดสั่งซื้อให้ (แต่ถ้าเป็นการ F6 เลือกทั้งหมดจะไม่ขึ้นต้องเลือกทีละรายการ) โดยทางพี่โปรแกรมเมอร์แก้แล้ว ณ. วันที่ 18 มิย. 52