6.  หน้าจอ OE คีย์ลำดับเองไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ ติ๊ก ถูกที่ป้อนลำดับสินค้าได้เองแล้ว

Navigation:  ระบบซื้อ > ค่าใช้จ่าย >

6.  หน้าจอ OE คีย์ลำดับเองไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ ติ๊ก ถูกที่ป้อนลำดับสินค้าได้เองแล้ว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

·  ให้ส่งแผ่นมา Update หรือ ส่งไฟล์ AROTHIT.SCN และ APOTHIT.SCN ที่อยู่ใน Folder Thai ให้ลูกค้า