5.  บันทึกค่าใช้จ่าย 1 ใบจะมีค่าใช้จ่ายบางตัวคิดVat  และบางตัวไม่คิด Vat

Navigation:  ระบบซื้อ > ค่าใช้จ่าย >

5.  บันทึกค่าใช้จ่าย 1 ใบจะมีค่าใช้จ่ายบางตัวคิดVat  และบางตัวไม่คิด Vat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีแก้ไข ทำที่บันทึกค่าใช้จ่ายไม่ได้ ให้เปลี่ยนไปทำที่เมนูซื้อเงินสดแทน และเปลี่ยนจากรหัสค่าใช้จ่ายเป็นสินค้าบริการแทน เพราะในสินค้าบริการจะสามารถให้กำหนดแยกประเภท Vat ได้