11.  OE  เลือกประเภทVatเป็น  2  แต่Vat ส่วนล่างจะขึ้นเป็น 0  ให้  ต้องการให้ขึ้นเป็น 7 %

Navigation:  ระบบซื้อ > ค่าใช้จ่าย >

11.  OE  เลือกประเภทVatเป็น  2  แต่Vat ส่วนล่างจะขึ้นเป็น 0  ให้  ต้องการให้ขึ้นเป็น 7 %

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

โปรแกรมดูที่เมนูรายละเอียดผู้จำหน่าย ถ้ารหัสผู้จำหน่ายรายนี้ใส่ ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 0  ก็จะขึ้น Vat เป็น 0 โปแกรมจะไม่มีการปรับ