ลูกค้าต้องการ copy รายงานจาก Notepad มาวางไว้ที่หน้าแก้ไขรายงานในโปรแกรม express อยากให้เป็นภาษาไทยเลย แต่มันจะขึ้นเป็น??? ดังรูป

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

ลูกค้าต้องการ copy รายงานจาก Notepad มาวางไว้ที่หน้าแก้ไขรายงานในโปรแกรม express อยากให้เป็นภาษาไทยเลย แต่มันจะขึ้นเป็น??? ดังรูป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

note-01

 

วิธีแก้ไข ต้องไปเซ็ทที่ control panel ค่ะ เข้า regional and languages เปลี่ยนจาก English (United States) –US เป็น Thai – Thai Kedmanee และ Restart เครื่อง

 

note-02

 

 

ผลที่ได้

 

note-03