พิมพ์สมุดรายวันทางจอภาพแสดงเป็นลูกศรชี้ขึ้น-ลง แต่พิมพ์ที่หัวข้ออื่น ๆ ก็แสดงภาพปกติ เรียกต้นฉบับมาใช้ก็ไม่หาย ขึ้น Error LIB.MSG (24/4)

 

Navigation:  Error  ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม > สำหรับ Version Dos >

พิมพ์สมุดรายวันทางจอภาพแสดงเป็นลูกศรชี้ขึ้น-ลง แต่พิมพ์ที่หัวข้ออื่น ๆ ก็แสดงภาพปกติ เรียกต้นฉบับมาใช้ก็ไม่หาย ขึ้น Error LIB.MSG (24/4)

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

แก้ไข Config.sys เช่นเดียวกับ Error-63 กำหนดไฟล์ใน Config น้อยเกินไป