พิมพ์รายงานออก XLS (New RWT) โดยเลือกแบบ  XML Spreadsheet(*.xml)   จะฟ้องเป็น Error (ตามรูปภาพ) เมื่อกดตกลงจาก Error นี้ก็จะพิมพ์รายงานออกมาได้ตามปกติ

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

 พิมพ์รายงานออก XLS (New RWT) โดยเลือกแบบ  XML Spreadsheet(*.xml)   จะฟ้องเป็น Error (ตามรูปภาพ) เมื่อกดตกลงจาก Error นี้ก็จะพิมพ์รายงานออกมาได้ตามปกติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

พิมพ์รายงานออก XLS (New RWT) เมื่อจัดแบ่งคอลัมน์เรียบร้อยและสั่งพิมพ์เป็นแบบ XLS  โปรแกรมจะตั้งค่าประเภทแฟ้มเป็นแบบ XML Spreadsheet(*.xml) อัตโนมัติ เมื่อกดตกลงก็จะเปิดไฟล์ที่บันทึกไว้ด้วยโปรแกรม Ms.XLS ให้ทันที  แต่ในกรณีที่ไฟล์มีขนาดใหญ่ จะฟ้องเป็น Error (ตามรูปภาพ) เมื่อกดตกลงจาก Error นี้ก็จะพิมพ์รายงานออกมาได้ตามปกติ

แต่ถ้าสั่งพิมพ์และเลือกประเภทแฟ้มเป็นแบบ Microsoft Office Excel Workbook(*.xls) ไม่ว่าไฟล์จะมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็จะไม่ฟ้อง Error ใดๆ

 

xml-01

 

หมายเหตุ

โปรแกรมทำไว้ให้ใช้ได้กับ Microsoft Office 2003 และMicrosoft Office 2007